Jūsu grozs

Pirkšanas nosacījumi

UZMANĪBU! Veicot pasūtījumu internetveikalā www.narajana.lv, Jūs apstiprināt, ka iepazināties un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Veicot pasūtījumu, Jūs noslēdzat Distances līgumu ar SIA NĀRĀJANA.

 

DISTANCES LĪGUMS

 Līgums tiek noslēgts starp internetveikala www.narajana.lv īpašnieku SIA NĀRĀJANA, reģ. Nr.LV40003410697, juridiskā adrese Riharda Vāgnera iela 12- 32, Rīga LV-1050 (turpmāk tekstā – www.narajana.lv vai Pārdevējs, Piegādātājs) un Pircēju (turpmāk tekstā – Klients), kurš veic pasūtījumu vai veic pirkumu internetveikalā www.narajana.lv. Distances līgums attiecās uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas tiek veikti internetveikalā www.narajana.lv.

 

DISTANCES LĪGUMS. NOTEIKUMI

 Distances līgums ir patērētāja (Pircēja, Klienta) un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja (www.narajana.lv vai Pārdevējs, Piegādātājs) vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmā daļa).

 

1. DISTANCES LĪGUMA STĀJAS SPĒKĀ

 1.1. Distances līgums stājas spēkā tiklīdz Klients (Patērētājs, Pircējs) ir veicis pasūtījumu ar interneta, telefona vai cita distances līdzekļa palīdzību un ar e-pasta starpniecību saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par pasūtījumu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tam var piekļūt abas puses;

 1.2. Slēdzot distances līgumu, Klients apstiprina, ka ir rīcībspējīgs un nav alkohola, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē;

 1.3. Līgums ( tajā skaitā, vispārīgie noteikumi tajā redakcijā, kurā tie publicēti mājas lapā pieprasījuma brīdī) stājas spēkā tajā brīdī, kad www.narajana.lv mājas lapā Klients ir apstiprinājis līguma noteikumus un veicis pirkumu;

 1.4. Slēdzot līgumu, Klients piekrīt iegādāties preci, atbilstoši līguma noteikumiem, tāpat Klients pilnībā ir iepazinies ar vispārīgiem līguma noteikumiem un piekrīt tiem.

 

2. PRECES PASŪTĪŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 2.1. Saskaņā ar līgumu SIA NĀRĀJANA apņemas piegādāt Pircējam viņa pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci atkarībā no izvēlētā piegādes veida;


 2.2. Šī līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai internetveikalā www.narajana.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un uzspiežot pogu "pasūtīt". Preces pasūtīšana mājas lapā www.narajana.lv tiek uzskatīta par Pircēja piekrišanu distances līgumam. Slēdzot distances līgumu, Klients piekrīt noteikumiem par pasūtītās preces piegādi, kā arī iegādāties preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums tiks noformēts pareizi, paradīsies uzraksts, ka pasūtījums tika pieņemts;

 * Reģistrējoties internetveikalā www.narajana.lv, Klients apņemas uzrādīt pareizus personas datus: pilno vārdu un precīzu esošo e-pasta adresi;

 2.3. Pēc pirkuma procesa beigām Pircējs saņems e-pastu ar apstiprinājumu par pasūtījumu, kas apstiprina veikto pasūtījumu internetveikalā www.narajana.lv;

 2.4. Ja Pircējs nav saņēmis www.narajana.lv automātisko rēķina apstiprinājumu, tad www.narajana.lv nav pieņēmis Pircēja pasūtījumu, Pircējs nav pievienojies distances līgumam un www.narajana.lv nav jāizpilda Pircēja pasūtījums. Tādā gadījumā Pircējam ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš pasūtījumu noformēja atbilstoši www.narajana.lv prasībām un norādīja pareizu e-pasta adresi.

 

3. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

 3.1. Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nespēj izpildīt līguma noteikumus tāpēc, ka prece, ko pasūtīja Patērētājs, nav pieejama, tad Pārdevējs par to apņemas informēt Patērētāju. Tādā gadījumā, Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci vai atgriezt pilnu preces vērtību;

 3.2. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu vai līzinga kompānijas pakalpojumus, kā arī iespējams ir norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā vai ar norēķinu karti;

 3.3. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai Klientam varētu nosūtīt instrukcijas, rēķinu-pavadzīmi u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

4.  APMAKSAS NOSACĪJUMI


4.1. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka Patērētājs, veicot pasūtījumu, sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka pasūtījums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja, veicot pasūtījumu, Patērētājam ir jānospiež poga vai jāveic cita līdzīga darbība, to apzīmē viegli saprotamā veidā ar vārdiem "pasūtījums ar pienākumu maksāt" vai, izmantojot citu līdzīga veida nepārprotamu norādi par Patērētāja pienākumu veikt samaksu. Ja Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs neievēro šajā punktā noteikto, līgums vai pasūtījums Patērētājam nav saistošs;

 4.2. Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.narajana.lv paziņoja, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.


5. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TIESĪBAS UZ ATGRIEŠANU

 5.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Patērētājs ir tiesīgs izmantot tiesības uz preces atgriešanu un vienpusīgi pārtraukt distances līgumu, un 14 kalendāro dienu laikā atgriezt preci Pārdevējam. 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža Pircējs ir tiesīgs atgriezt vai apmainīt neizmantotu preci. Atgrieztā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, jābūt oriģinālā iepakojumā, ar nesabojātu marķējumu, bez vizuāliem un tehniskiem defektiem;


 5.2. Patērētājs atbild par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas laikā;

 5.3. Patērētājam, atgriežot preci, ir jāuzrāda dokuments, kas apstiprina šo pirkumu. Patērētājs var atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kas neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 Patērētājam nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu un nodot preci pilnā komplektācijā;

 5.4. www.narajana.lv ir tiesīgs atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja precei tika konstatētas 5.1.apakšpunktā minētās pazīmes;

 5.5. Par visiem atgriešanas gadījumiem Pircējam nepieciešams rakstiski paziņot uz info@narajana.lv, obligāti norādot pasūtījuma numuru, vārdu un uzvārdu;

 5.5.1. Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces defektu, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas;

 5.6. Preces atgriešanas kārtība:

 5.6.1. Nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu ( ar atgriešanas veidlapu Jūs varat iepazīties, lejupielādēt un izdrukāt ŠEIT);

 5.6.2. Pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu (izdruku no internetbankas);

 5.6.3. Preci oriģinālā, nesabojātā iepakojumā nepieciešams piegādāt vai nosūtīt uz www.narajana.lv adresi;

 * Atgriežot vai mainot preci, pārvadājuma risku uzņemas Pircējs.

 * Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem netiek atgriezta.

 5.7. SIA NĀRĀJANA izskata iesniegumu un, atbilstoši LR likumdošanai, 10 darba dienu laikā nosūta Jums rakstisku atbildi;

 5.8. SIA NĀRĀJANA apņemas atgriezt pilnu preces vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Patērētājs/Pircējs izsūtījis rakstveida atteikumu.

 

6. INFORMĀCIJA PAR INTERNET-VEIKALU "NĀRĀJANA" www.narajana.lv

 

6.1. GARANTIJA.

Internetveikals www.narajana.lv piedāvā ražotāja garantiju visām precēm. Garantija ir spēkā, uzrādot čeku, ko izrakstījis www.narajana.lv. Garantija nav spēkā, ja defekts ir izveidojies nepareizas izmantošanas/lietošanas gadījumā. Neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt uz klientu atbalsta dienestu info@narajana.lv.

 

6.2. CENAS

Visas cenas precēm norādītas Eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%). Preces piegāde Pircējam nav iekļauta cenā.

 

6.3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

6.3.1. Pircējs var veikt pasūtījumu latviešu vai krievu valodā;

6.3.2. Pircējs var iegādāties jebkuru preci internetveikalā www.narajana.lv, pasūtot to mājas lapā, pa tālruni 67880183 vai e-pastu info@narajana.lv.

 

6.4. PASŪTĪJUMA IZPILDE

 6.4.1. Precei, kas atrodas noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir 3-5 dienas;

 6.4.2.  Visas preces, kas atrodas internetveikalā www.narajana.lv, ir noliktavā, bet tās preces, kas nav noliktavā, tiek atzīmētas "nav noliktavā" un šādu preci nav iespējams pasūtīt;

 6.4.3. Katra prece ir redzama, vai tā ir noliktavā un kādā daudzumā. Tomēr, ja prece tiek noformēta un nav noliktavā, mēs par to informējam Pircēju 24 stundu laikā un naudu atgriežam trīs darba dienu laikā.

6.5. AKCIJAS PRECES

 6.5.1. Akcija – pasākums, kuru rīko Pārdevējs, kas vērsta uz preces/ pakalpojuma realizāciju ar atlaidi, kuru piedāvā Pārdevējs www.narajana.lv;

 6.5.2. Par preci, kas nopirkta sadaļā „Akcijas” ir nepieciešama priekšapmaksa.

 

7. CITI LĪGUMA NOLIKUMI

 7.1. Klients apstiprina, ka no Klienta puses līguma darbības laikā nebūs pretenziju par informācijas izmantošanu, kuru norādījis Klients reģistrācijas laikā. Tāpat e-pasta izmantošanai, lai saņemtu reklāmas materiālus, jaunumus un citu informāciju, Klients neiebilst pret šādas informācijas saņemšanu. Klients ir tiesīgs atteikties no informācijas saņemšanas, sekojot norādei, kas atrodas elektroniskās vēstules beigās, kuru nosūta www.narajana.lv uz Pircēja elektronisko pasta adresi;

 7.2. Līguma darbība un tā derīgums turpinās līdz tā pilnīgai izmantošanai. Līguma pārtraukšanas gadījumā, spēkā paliek noteikumi, neskaidrību izskatīšanas noteikumi, kā arī citi noteikumi, kurus regulē Pušu saistības pēc līguma pārtraukšanas;

 7.3. Jebkuras kļūdas, kas tika konstatētas, veicot pasūtījumu, Pircējs var izlabot, sazinoties ar mums pa tālruni 67880183 vai e-pastu info@narajana.lv.

SIA Narajana.lv vietne izmanto sīkdatnes (angļu valodā - “cookies”), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu mājas lapas lietošanai.